Pregledovanje odhodnih klicev zaposlenih

Pregledovanje odhodnih klicev zaposlenih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec pregleduje odhodne klice zaposlenih. V konkretnem primeru se je postavilo vprašanje ali lahko Pošta preveri, ali je pismonoša pred dostavo poklical naslovnika. Informacijski...
Vpogled v evidence do katerih ima dostop delodajalec

Vpogled v evidence do katerih ima dostop delodajalec

Delodajalci imajo pogosto dostope do različnih (državnih) evidenc osebnih podatkov, ki vsebujejo tudi podatke o njihovih zaposlenih. Tako imajo na primer zdravstveni domovi (kot delodajalci) dostop do Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP), upravne enote...
Fotografiranje zaposlenih

Fotografiranje zaposlenih

Tekom delovnega razmerja se postavi vprašanje, ali in pod kakšnimi pogoji, je dopustno fotografirati zaposlene. Pri tem moramo ločiti dve situaciji:fotografiranje je nujno za izpolnitev delovnih obveznosti zaposlenega infotografiranje za izpolnitev delovnih obveznosti...
Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

V delovnih razmerjih se večkrat srečamo z dilemo s katerimi osebnimi podatki lahko seznanimo druge zaposlene in s katerimi ne. Pred razkritjem osebnih podatkov se vedno najprej vprašamo po ustrezni pravni podlagi. V skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih...
Varstvo podatkov v delovnem razmerju

Varstvo podatkov v delovnem razmerju

Nadzor nad delovnimi sredstviNa Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, kakšne možnosti ima delodajalec glede nadzora službenih naprav. Vprašanje ni podrobneje zakonsko urejeno, zato za temeljni predpis velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki...