Načelo čiste mize in praznega zaslona

Načelo čiste mize in praznega zaslona

Naši svetovalci na terenu ugotavljajo, da je v praksi načelo čiste mize in praznega zaslona velikokrat zanemarjeno. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev podatkov na mestih, kjer bi lahko bili dostopni nepooblaščenim osebam. Delovna mesta morajo biti organizirana tako,...