Uveljavitev zakona o prijaviteljih

Uveljavitev zakona o prijaviteljih

V Uradnem listu 16/2023 je bil objavljen Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Novi zakon določa ukrepe za zaščito prijaviteljev oz. žvižgačev, ki prijavijo kršitev, s katero so zaznali v delovnem okolju. ZZPri v naš pravni red prenaša evropsko Direktivo (EU)...

read more
Neposredno trženje preko navadne pošte

Neposredno trženje preko navadne pošte

ZVOP-1 je v 72. členu določal, da lahko upravljavec uporablja osebne podatke posameznikov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja...

read more
Snemanje sej občinskega sveta

Snemanje sej občinskega sveta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, pod katerimi pogoji je dopustno snemanje sej občinskega sveta.  Za zakonito snemanje sej občinskega sveta je, ob zagotovitvi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika, treba...

read more
Snemanje telefonskih pogovorov v javnem sektorju

Snemanje telefonskih pogovorov v javnem sektorju

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, ali se v javnem sektorju lahko uvede snemanje telefonskih pogovorov zaradi neprimerne verbalne komunikacije v telefonskih pogovorih, kot so grožnje, žalitve in izsiljevanje. Zakon o elektronskih telekomunikacijah...

read more
Svetovalec ZVOP-2

Svetovalec ZVOP-2

Z veseljem sporočamo, da smo ob sprejemu novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) razvili hitro in celovito rešitev za skladnost. Naša programska rešitev, imenovana Svetovalec ZVOP-2, vam omogoča dostop do redno posodobljenih vzorcev dokumentov, jasnih pisnih...

read more
Posredovanje gesel delodajalcu

Posredovanje gesel delodajalcu

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec od delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, zahteva, da mu ta pred odhodom preda gesla za aplikacije, ki se nanašajo na osebno ime odhajajočega delavca. Informacijski...

read more
Ustreznost obstoječih privolitev

Ustreznost obstoječih privolitev

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih...

read more
Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

76. člen ZVOP-2 določa, da mora obvestilo o izvajanju videonadzora med drugim vsebovati tudi informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave. Postavi se vprašanje, kaj se sploh šteje za “poseben vpliv obdelave”. Informacijski pooblaščenec je v...

read more
Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali za pridobitev zdravstvene dokumentacije pokojnega zadostuje zgolj vlagateljičina navedba, da je njegova partnerka. Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti ureja 42. člen...

read more
Nove kršitve na področju izvajanja videonadzora

Nove kršitve na področju izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je obravnaval nove kršitve na področju videonadzora. V odločbi o prekršku številka 0603-82/2022/6 je bila direktorju organizacije izrečena globa v višini 830 EUR, ker je naredil slike posnetkov nadzorne kamere ter jih preko elektronske pošte...

read more
Pogojevanje uporabe spletne strani s sprejetjem piškotkov

Pogojevanje uporabe spletne strani s sprejetjem piškotkov

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko spletna stran pogojuje brskanje po spletni strani s sprejemom vseh piškotkov. Področje rabe spletnih piškotkov ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki v 1. odstavku 225. člena...

read more
Odgovornost za kršitve varstva osebnih podatkov

Odgovornost za kršitve varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ključno, da kršitev nemudoma obravnavate.  To pomeni, da raziščete njeno dejansko stanje, ugotovite, kateri osebni podatki so bili nezakonito obdelani, na koliko posameznikov se osebni podatki nanašajo ipd. Če je to...

read more
Brezplačen dvodnevni spletni seminar

Brezplačen dvodnevni spletni seminar

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 27. 12. 2022, veljati pa začne trideseti dan po objavi, torej 26. 1. 2023. Vsi, ki ste področje osebnih podatkov že urejali v skladu s Splošno uredbo, nova zakonodaje...

read more