Izrekanje glob zaposlenim

Izrekanje glob zaposlenim

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več bistveno enakih kršitev varstva osebnih podatkov s področja neupravičenih vpogledov.  V odločbi številka 0609-29/2024/9 je bilo kršitelju (zaposlenemu v organizaciji) očitano, da je z dodeljenim uporabniškim imenom...

read more
Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno...

read more
Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec...

read more
Kršitve varstva osebnih podatkov

Kršitve varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je obravnaval kršitev varstva osebnih podatkov številka 0603-50/2023/3, v kateri je bilo kršeno temeljno načelo celovitosti in zaupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, saj je bila zdravstvena in arhivska dokumentacija hranjena na...

read more
Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Evropski odbor za varstvo podatkov je izbral temo letošnje usklajene akcije sodelovanja 2024 in sicer pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov. Namen akcije je oceniti, kako organizacije pravico izvajajo in katera področja pri tem zahtevajo dodatno pozornost. ...

read more
Raba slepih kamer

Raba slepih kamer

V zvezi z uporabo videonadzornega sistema se pogosto pojavlja vprašanje t. i. slepih kamer, ki dejansko ne omogočajo snemanja ali avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pa lahko kljub temu vplivajo na počutje in percepcijo posameznikov.  Informacijski...

read more
Osvežitev storitve prikaza ulic Google Street View

Osvežitev storitve prikaza ulic Google Street View

Informacijski pooblaščenec je bil s strani družbe Google obveščen, da bo ta s 26. marcem 2024 nadaljeval z zajemom slik za osvežitev storitve prikaza ulic Google Street View, ki je del storitve Google Maps. Tokrat se bodo osredotočili na ulice v naslednjih krajih:...

read more
Priročnik za šolske delavce o spletnem nasilju SAFE.SI

Priročnik za šolske delavce o spletnem nasilju SAFE.SI

Safe.si je v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo, Skupnostjo Centrov za socialno delo in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave pripravil priročnik o spletnem nasilju, ki bo v pomoč šolskim delavcem pri obravnavi incidentov...

read more
Amazon Francija prejel globo v višini 32 milijonov EUR

Amazon Francija prejel globo v višini 32 milijonov EUR

Amazon France Logistique upravlja velika skladišča skupine Amazon v Franciji, kjer prejema in skladišči izdelke ter pripravlja pakete za dostavo strankam. Kot del službenih obveznosti  je bil vsakemu zaposlenemu v skladišču dodeljen optični bralnik, ki je...

read more