Predlog ZVOP-2

Predlog ZVOP-2

V petek, 30.4.2021 je bil na strani Ministrstva za javno upravo objavljen predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Po preučitvi predloga zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, ugotavljamo, da bodo s tem zakonom konkretizirane določbe...
Izvajanje izobraževanje na daljavo po šolah

Izvajanje izobraževanje na daljavo po šolah

Informacijski pooblaščenec se je v svojem mnenju izrekel glede varstva osebnih podatkov pri izobraževanju na daljavo in sicer tako iz vidika učitelja kot učenca, oziroma dijaka. Ko vladajo izredne razmere, je uporaba novih tehnologij, tehnik in metod, praktično...
Zloraba pravice dostopa

Zloraba pravice dostopa

Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR) v 15. členom določa, da ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in...
Rok hrambe dokumentov neizbranih kandidatov

Rok hrambe dokumentov neizbranih kandidatov

Mnogi delodajalci ne vedo, kako naj opredelijo roke hrambe dokumentov neizbranih kandidatov za delovno mesto. Zaradi mnogih različnih področij in oblik zaposlovanja, ni možno postaviti univerzalnega pravila glede določanja roka hrambe. V postopku izbire kandidatov za...