Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec...
Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali za pridobitev zdravstvene dokumentacije pokojnega zadostuje zgolj vlagateljičina navedba, da je njegova partnerka. Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti ureja 42. člen...

Osnovna šola uporablja portal eAsistent, do katerega imajo dostop dijaki in starši. Dijak ima pod starše vneseno le mamo, saj se dijak (prav tako ne mama) ne strinja, da bi so podatkov v eAsistentu dostopal tudi oče. Ker si oče kljub temu želi, je mama šoli predoložila sklep sodišča, v katerem je opredeljeno, da se stiki otroka in očeta ne izvajajo, ker niso v korist otroku. Mama je tudi navedla, da ima polno skrbništvo za otroka. Ali je omenjen sklep sodišča zadostna podlaga za to, da se podatki o dijaku ne posredujejo očetu, ali pa morata mama in dijak predložiti kak drug dokument?

Celotna vsebina je na voljo samo prijavljenim uporabnikom, če nimate dostopa si poglejte pakete storitev, ki jih ponujamo na naši spletni strani datainfo.si