Zahteva za posredovanje osebnih podatkov

Zahteva za posredovanje osebnih podatkov

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti posredovanja osebnih podatkov Centru za socialno delo (CSD).  Vsako posredovanje osebnih podatkov mora temeljiti na ustrezni pravni podlagi. V skladu z 41. členom ZVOP-2 mora vsaka...
Posredovanje fotografije zdravniku

Posredovanje fotografije zdravniku

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko pediater zahteva, da starši pošljejo fotografijo otrokovih intimnih predelov preko izbranega sistema izvajalca (aplikacije).Posredovanje fotografije prek sodobnih informacijskih rešitev je...
Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/2632 odgovoril na vprašanje ali je organizacija sindikatu dolžna sporočiti osebne podatke svojih zaposlenih, ki so člani sindikata. 203. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora...