Uzakonjena obveznost pošiljanja podatkov NIJZ

Uzakonjena obveznost pošiljanja podatkov NIJZ

Sprejet je bil Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki v svojem 36. členu določa, da morajo v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku starši oziroma zakoniti...
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Ob drugi obletnici veljavnosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec izdal letno poročilo za leto 2019, v katerem je ugotovil, da se število prijav in pritožb v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznikov v zadnjih dveh letih povečuje....