Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Velikokrat se zgodi, da upravljavec prejme zahtevo za izbris osebnih podatkov. Zavedati se moramo, da pravica do izbrisa ni absolutna, zato mora upravljavec najprej presoditi, ali mora zahtevi ugoditi in podatke izbrisati, ali pa mora zahtevo zavrniti, saj obstajajo...
Ustreznost obstoječih privolitev

Ustreznost obstoječih privolitev

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih...
Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Kot pogoj za financiranje projektov lahko plačnik od prejemnika financiranjazahteva predložitev osebnih podatkov udeležencev projekta npr. podpisane liste ter fotografije. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora upravljavec vedno najprej ustrezno določiti...
(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov moramo biti vedno pozorni na to, da razpolagamo z zakonito pravno podlago. Poudariti je treba, da samo dejstvo, da imamo v okviru delovnega razmerja dostop do določenih osebnih podatkov npr. o drugih zaposlenih, o strankah, učencih,...