Objava fotografij na spletni strani

Objava fotografij na spletni strani

Informacijski pooblaščenec je v odločbi številka 06110-11/2022/12 z dne 14. 6. 2022 obravnaval dopustnost objave fotografije. Na fotografijah, ki so bile javno objavljene na spletni strani, je bila posameznica jasno določljiva. Posameznica je zatrjevala, da za objavo...

Diplomirana medicinska sestra po šolah opravlja preventivno dejavnost na področju ustnega zdravja otrok in mladostnikov pod okroljem nacionalnega programa (Tekmovanje za čiste zobe) in izvaja kontrolo čistoče zob. Starši podajo dovoljenje, tako da izpolnijo obrazec, ki ga vrnejo ob njenem prvem obisku. Ali ima medicinska sestra pravno podlago, da vsako novo šolsko leto ustvari seznam z imenom in priimkom otroka ter razredom z namenom varnega izvajanja dejavnosti? Ali je lahko plakat z imenom in priimkom otroka obešen v matični učilnici, kjer se zadržujejo samo otroci dotičnega razreda?

This content is restricted.
Fotografiranje zaposlenih

Fotografiranje zaposlenih

Tekom delovnega razmerja se postavi vprašanje, ali in pod kakšnimi pogoji, je dopustno fotografirati zaposlene. Pri tem moramo ločiti dve situaciji:fotografiranje je nujno za izpolnitev delovnih obveznosti zaposlenega infotografiranje za izpolnitev delovnih obveznosti...
Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2022/251 odgovoril na vprašanje ali lahko učiteljica od učenca zahteva, da ji ta pokaže fotografije in videoposnetke na svojem telefonu. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da pregled vsebine mobilnega...