Izrekanje glob zaposlenim

Izrekanje glob zaposlenim

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več bistveno enakih kršitev varstva osebnih podatkov s področja neupravičenih vpogledov.  V odločbi številka 0609-29/2024/9 je bilo kršitelju (zaposlenemu v organizaciji) očitano, da je z dodeljenim uporabniškim imenom...