Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, v katerem prostoru delodajalca je primerno objaviti ocene redne delovne uspešnosti, če je delodajalec subjekt javnega sektorja.  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 38. členu določa, da...
Posredovanje gesel delodajalcu

Posredovanje gesel delodajalcu

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec od delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, zahteva, da mu ta pred odhodom preda gesla za aplikacije, ki se nanašajo na osebno ime odhajajočega delavca. Informacijski...
Elektronska personalna mapa zaposlenih

Elektronska personalna mapa zaposlenih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se lahko v skladu z zakonodajo personalne mape zaposlenih vodijo zgolj v elektronski obliki, ali morajo biti dokumenti istočasno tudi v fizični obliki. Informacijskega pooblaščenec pojasnjuje, da Zakon...
Objava odsotnosti zaposlenih na oglasnem mestu

Objava odsotnosti zaposlenih na oglasnem mestu

V skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci svoje zaposlene seznanijo s podatki o prisotnosti oziroma odsotnosti svojih zaposlenih pod pogojem, da je seznanitev potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja...