Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov v 28. členu določa, da lahko upravljavec sodeluje zgolj z obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Zaradi navedenega je ključno, da upravljavec z vsemi svojimi...
Storitev fotografiranja kot pogodbena obdelava

Storitev fotografiranja kot pogodbena obdelava

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali se fotograf, ki ga najame organizacija za fotografiranje zaposlenih, šteje za pogodbenega obdelovalca. Zaposleni lahko sicer izberejo drugega fotografa in delodajalcu prinesejo fotografijo.Informacijski...
Dostop do e-Asistenta

Dostop do e-Asistenta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali ima starš, ki mu je bila vročena prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja, pravico dostopa do eAsistenta svojega mladoletnega otroka. Starš v tem primeru ni zakoniti zastopnik otroka, niti...
Kršitev varstva osebnih podatkov

Kršitev varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je v odločbi o prekršku številka 0603-3/2022/5 z dne 21. 2. 2022 obravnaval kršitev nezadostnega zavarovanja osebnih podatkov. Podjetje je (kot upravljavec) za izvedbo nagradne igre pooblastilo pogodbenega obdelovalca, na katerega je...