Brezplačne Googlove storitve (GMAIL ipd.)

Brezplačne Googlove storitve (GMAIL ipd.)

Opažamo, da veliko organizacij uporablja Googlove storitve, ki so namenjene zasebni rabi in delodajalcem onemogočajo upravljanje računov, kar lahko v praksi prinaša kar nekaj nevšečnosti (npr. zaposleni izbriše službene datoteke ali uporablja račun po prekinitvi...
Pogodbeni obdelovalci

Pogodbeni obdelovalci

V Nemčiji so kaznovali upravljavca osebnih podatkov, ker ni imel ustrezno sklenjene pogodbe s pogodbenim obdelovalcem. Priporočamo, da uredite seznam vaših pogodbenih obdelovalcev in z njimi sklenete ustrezne pogodbe o pogodbeni obdelavi. Več o dodeljeni kazni je...
Pogodbena obdelava

Pogodbena obdelava

V Nemčiji so kaznovali upravljavca osebnih podatkov, ker ni imel ustrezno sklenjene pogodbe s pogodbenim obdelovalcem. Priporočamo, da uredite seznam vaših pogodbenih obdelovalcev in z njimi sklenete ustrezbe pogodbe o pogodbeni obdelavi. Več o dodeljeni kazni je...
Osebne izkaznice v personalnih mapah zaposlenih

Osebne izkaznice v personalnih mapah zaposlenih

Ali imate v vaših personalnih mapah kopije osebnih izkaznic zaposlenih? Predlagamo vam, da te kopije čimprej uničite, saj je kopiranje osebne izkaznice dopustno le v redkih primerih. Dopustno je, da si za vaše kadrovske potrebe naredite prepis podatkov iz osebne...