Dolžnost samoprijave v zdravstveni dejavnosti

Dolžnost samoprijave v zdravstveni dejavnosti

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede nenamerne napake pri vpogledu v medicinsko dokumentacijo pacienta. Predstojnik oddelka je pojasnil, da je pri iskanju dokumentacije pomotoma dostopal do podatkov napačne osebe zaradi enakega imena in...
Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Pridobitev zdravstvene dokumentacije 

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali za pridobitev zdravstvene dokumentacije pokojnega zadostuje zgolj vlagateljičina navedba, da je njegova partnerka. Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti ureja 42. člen...
(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

(Ne)zakonita obdelava osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov moramo biti vedno pozorni na to, da razpolagamo z zakonito pravno podlago. Poudariti je treba, da samo dejstvo, da imamo v okviru delovnega razmerja dostop do določenih osebnih podatkov npr. o drugih zaposlenih, o strankah, učencih,...