Diplomirana medicinska sestra po šolah opravlja preventivno dejavnost na področju ustnega zdravja otrok in mladostnikov pod okroljem nacionalnega programa (Tekmovanje za čiste zobe) in izvaja kontrolo čistoče zob. Starši podajo dovoljenje, tako da izpolnijo obrazec, ki ga vrnejo ob njenem prvem obisku. Ali ima medicinska sestra pravno podlago, da vsako novo šolsko leto ustvari seznam z imenom in priimkom otroka ter razredom z namenom varnega izvajanja dejavnosti? Ali je lahko plakat z imenom in priimkom otroka obešen v matični učilnici, kjer se zadržujejo samo otroci dotičnega razreda?

Celotna vsebina je na voljo samo prijavljenim uporabnikom, če nimate dostopa si poglejte pakete storitev, ki jih ponujamo na naši spletni strani datainfo.si

Osnovna šola uporablja portal eAsistent, do katerega imajo dostop dijaki in starši. Dijak ima pod starše vneseno le mamo, saj se dijak (prav tako ne mama) ne strinja, da bi so podatkov v eAsistentu dostopal tudi oče. Ker si oče kljub temu želi, je mama šoli predoložila sklep sodišča, v katerem je opredeljeno, da se stiki otroka in očeta ne izvajajo, ker niso v korist otroku. Mama je tudi navedla, da ima polno skrbništvo za otroka. Ali je omenjen sklep sodišča zadostna podlaga za to, da se podatki o dijaku ne posredujejo očetu, ali pa morata mama in dijak predložiti kak drug dokument?

Celotna vsebina je na voljo samo prijavljenim uporabnikom, če nimate dostopa si poglejte pakete storitev, ki jih ponujamo na naši spletni strani datainfo.si