Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je podatek o trenutni veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti ter podatek o podaljšanju zdravniške licence mogoče šteti, kot nevarovan osebni podatek. Informacijski pooblaščenec je...

Ali lahko občina na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) na svetovni splet poleg prejemnikov in višine prejetih sredstev na podlagi javnega razpisa, objavi tudi podatek o vseh prijaviteljih (naziv in popolni naslov firme) z navedbo na katere ukrepe javnega razpisa so se prijavili in neuspešno kandidirali na razpis?

Celotna vsebina je na voljo samo prijavljenim uporabnikom, če nimate dostopa si poglejte pakete storitev, ki jih ponujamo na naši spletni strani datainfo.si
Svetovni dan pravice vedeti

Svetovni dan pravice vedeti

28. september se šteje za dan pravice vedeti, kar pomeni, da v zadnjem tednu v septembru po vsem svetu potekajo različni dogodki, katerih cilj je opozoriti na pomen pravice dostopa do informacij javnega značaja. Ob tej priložnosti je tudi Informacijski pooblaščenec...
Javnost plač v javnem sektorju

Javnost plač v javnem sektorju

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9.3.2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da mora organizacija javnega sektorja medijem poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za določeno obdobje posredovati tudi imena in priimke zaposlenih. 38....
Sporočila kot informacije javnega značaja

Sporočila kot informacije javnega značaja

Evropski varuh človekovih pravic je Evropski komisiji priporočal, naj kot informacije javnega značaja upošteva tudi SMS sporočila, ki so bila glede nakupa cepiv proti covid-19 izmenjena med predsednico Evropske komisije in generalnim direktorjem farmacevtske družbe....