Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno...
Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Velikokrat se zgodi, da upravljavec prejme zahtevo za izbris osebnih podatkov. Zavedati se moramo, da pravica do izbrisa ni absolutna, zato mora upravljavec najprej presoditi, ali mora zahtevi ugoditi in podatke izbrisati, ali pa mora zahtevo zavrniti, saj obstajajo...
Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes. Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti...
Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Posredovanje fotografije zdravniku

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko pediater zahteva, da starši pošljejo fotografijo otrokovih intimnih predelov preko izbranega sistema izvajalca (aplikacije).Posredovanje fotografije prek sodobnih informacijskih rešitev je...