Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Preklic privolitve za javno objavo fotografij

Velikokrat se zgodi, da upravljavec prejme zahtevo za izbris osebnih podatkov. Zavedati se moramo, da pravica do izbrisa ni absolutna, zato mora upravljavec najprej presoditi, ali mora zahtevi ugoditi in podatke izbrisati, ali pa mora zahtevo zavrniti, saj obstajajo...
Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes. Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti...
Posredovanje fotografije zdravniku

Posredovanje fotografije zdravniku

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko pediater zahteva, da starši pošljejo fotografijo otrokovih intimnih predelov preko izbranega sistema izvajalca (aplikacije).Posredovanje fotografije prek sodobnih informacijskih rešitev je...
Fotografiranje zaposlenih

Fotografiranje zaposlenih

Tekom delovnega razmerja se postavi vprašanje, ali in pod kakšnimi pogoji, je dopustno fotografirati zaposlene. Pri tem moramo ločiti dve situaciji:fotografiranje je nujno za izpolnitev delovnih obveznosti zaposlenega infotografiranje za izpolnitev delovnih obveznosti...