Fotografije kot osebni podatki

Fotografije kot osebni podatki

Fotografije (zaposlenih, udeležencev dogodka, obiskovalcev …) se uvrščajo pod varovane osebne podatke takrat, kadar je na podlagi njih mogoče prepoznati ali določiti posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji nedvomno in jasno razviden ter takrat,...