Snemanje sej občinskega sveta

Snemanje sej občinskega sveta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, pod katerimi pogoji je dopustno snemanje sej občinskega sveta.  Za zakonito snemanje sej občinskega sveta je, ob zagotovitvi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika, treba...
V veljavo stopil nov ZEKom-2

V veljavo stopil nov ZEKom-2

Informacijski pooblaščenec je v odločbi številka 0610-401/2021/15 z dne 13. 9. 2022 obravnaval problematiko snemanja sej občinskega sveta. Med postopkom je Informacijski pooblaščenec presojal, ali se podatki obdelujejo na ustrezni pravni podlagi ter ali so bili...
Snemanje sej skupščine

Snemanje sej skupščine

V Sklepu o ustavitvi inšpekcijskega postopka po ZIN po odpravi nepravilnosti številka 0611-397/2021/11 z dne 6. 10. 2021 je Inšpekcijski pooblaščenec obravnaval sum kršitve varstva osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov, pri katerih bi naj zavezanec zvočno...