Pošiljanje zdravstvene dokumentacije po elektronski pošti

Pošiljanje zdravstvene dokumentacije po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je z vidika varstva osebnih podatkov ustrezno, da se pacientu, ki po elektronski pošti zaprosi za elektronsko kopijo zdravstvene dokumentacije, ta dokumentacija posreduje po tej poti brez preverjanja...
Seznanitev z osebnimi podatki preminulega partnerja

Seznanitev z osebnimi podatki preminulega partnerja

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se nekdanji zakonski partner lahko seznani s celotno korespondenco (elektronskimi sporočili, slikovnim materialom, zapiski dogovorov, aranžmaji in finančnim prometom) svoje preminule partnerke....
Dostop do e-Asistenta

Dostop do e-Asistenta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali ima starš, ki mu je bila vročena prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja, pravico dostopa do eAsistenta svojega mladoletnega otroka. Starš v tem primeru ni zakoniti zastopnik otroka, niti...