Raba slepih kamer

Raba slepih kamer

V zvezi z uporabo videonadzornega sistema se pogosto pojavlja vprašanje t. i. slepih kamer, ki dejansko ne omogočajo snemanja ali avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pa lahko kljub temu vplivajo na počutje in percepcijo posameznikov.  Informacijski...
Izrečene globe na področju videonadzora

Izrečene globe na področju videonadzora

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več kršitev na področju videonadzora, za katere je izrekel tudi globe. V odločbi o prekršku številka ​​0603-39/2023/5 z dne 12. 10. 2023 je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitev, v kateri je posameznik izvajal...
Izrečene globe na področju videonadzora

Izrečena visoka globa na področju izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je obravnaval novo kršitev na področju videonadzora. V odločbi o prekršku številka ​​0603-29/2023/6 z dne 27. 6. 2023 je bila odgovorni osebi pravne osebe izrečena skupna globa v višini 3.500 EUR in 350 EUR sodne takse, pravni osebi pa...
Izvajanje videonadzora nad delovnimi prostorih

Izvajanje videonadzora nad delovnimi prostorih

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti vzpostavitve videonadzora delovnih prostorov. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je videonadzor sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je...
Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Izdane so bile smernice glede izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je objavil nove Smernice glede izvajanja videonadzora. Podobno kot smo svoje stranke opozorili v svojih priporočiih, je posebej problematično snemanje znotraj delovnih prostorov, kjer se lahko snemanje izvaja zgolj izjemoma, upravljavec pa...