Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 

76. člen ZVOP-2 določa, da mora obvestilo o izvajanju videonadzora med drugim vsebovati tudi informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave. Postavi se vprašanje, kaj se sploh šteje za “poseben vpliv obdelave”. Informacijski pooblaščenec je v...