Obdelava zasebne telefonske številke zaposlenega

Obdelava zasebne telefonske številke zaposlenega

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je zaposleni dolžan delodajalcu zagotoviti svojo zasebno telefonsko številko. Delodajalec je preko službenih elektronskih naslovov zaposlene pozval, naj mu za namen zagotovitve dvostopenjske...
Snemanje sej skupščine

Snemanje sej skupščine

V Sklepu o ustavitvi inšpekcijskega postopka po ZIN po odpravi nepravilnosti številka 0611-397/2021/11 z dne 6. 10. 2021 je Inšpekcijski pooblaščenec obravnaval sum kršitve varstva osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov, pri katerih bi naj zavezanec zvočno...
Zakonitost uporabe termo kamer

Zakonitost uporabe termo kamer

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljenih veliko vprašanj glede obdelave osebnih podatkov pri uporabi kamer za zaznavanje telesne temperature (v nadaljevanju: termo kamere). Uvodoma pojasnjujemo, da uporaba tovrstne tehnologije ni prepovedana sama po sebi,...