Izmenjava podatkov med šolo in zdravstvenim domom

Izmenjava podatkov med šolo in zdravstvenim domom

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje zakonitosti obveščanja šole s strani zdravstvenega doma, da otrok ni prišel na sistematski pregled, ter poziva šoli, naj kontaktira starše. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora šola na podlagi...
Dolžnost samoprijave v zdravstveni dejavnosti

Dolžnost samoprijave v zdravstveni dejavnosti

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede nenamerne napake pri vpogledu v medicinsko dokumentacijo pacienta. Predstojnik oddelka je pojasnil, da je pri iskanju dokumentacije pomotoma dostopal do podatkov napačne osebe zaradi enakega imena in...
Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Razkritje podatkov o licenci zdravnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je podatek o trenutni veljavnosti, podatek o začetku in koncu veljavnosti ter podatek o podaljšanju zdravniške licence mogoče šteti, kot nevarovan osebni podatek. Informacijski pooblaščenec je...
Kršitev varstva osebnih podatkov v zdravstvu

Kršitev varstva osebnih podatkov v zdravstvu

Informacijski pooblaščenec je v odločbi o prekršku številka 0603-53/2022/5 z dne 20. 6. 2022 obravnaval kršitev neupravičene seznanitve in opustitve zavarovanja občutljivih osebnih podatkov.Kršiteljica je s službenega elektronskega naslova na služben elektronski...