Rok hrambe dokumentov neizbranih kandidatov

Rok hrambe dokumentov neizbranih kandidatov

Mnogi delodajalci ne vedo, kako naj opredelijo roke hrambe dokumentov neizbranih kandidatov za delovno mesto. Zaradi mnogih različnih področij in oblik zaposlovanja, ni možno postaviti univerzalnega pravila glede določanja roka hrambe. V postopku izbire kandidatov za...
Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

Na našem oblaku na naslovu smo v mapo Vzorci in navodila / Kadrovsko področje dodali dokument: DATAINFO.SI – Vzorec – Seznam vpogledov v personalno mapo.docx. Priporočamo, da vzorec opremite z vašimi podatki in imate natisnjenega tam, kjer v kadrovski...
Dopustnost uporabe brezplačnih Google storitev

Dopustnost uporabe brezplačnih Google storitev

Več strank nas sprašuje ali je v organizaciji dopustna uporaba Google storitev, kot je Gmail ali Drive, ki je namenjena zasebni rabi (npr. ime.priimek@gmal.com). Če uporabljajo zaposleni v organizaciji namesto službene e-pošte Googlove storitve, to pomeni, da...