Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec...
Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

Ministrstvo za javno upravo je, v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Računskim sodiščem Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve, pripravilo prenovljeni Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj. Ta na...
Kršitve varstva osebnih podatkov

Kršitve varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je obravnaval kršitev varstva osebnih podatkov številka 0603-50/2023/3, v kateri je bilo kršeno temeljno načelo celovitosti in zaupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, saj je bila zdravstvena in arhivska dokumentacija hranjena na...
Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Evropski odbor za varstvo podatkov je izbral temo letošnje usklajene akcije sodelovanja 2024 in sicer pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov. Namen akcije je oceniti, kako organizacije pravico izvajajo in katera področja pri tem zahtevajo dodatno pozornost. ...