Kršitev varstva osebnih podatkov

Kršitev varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec odločbe o prekrških že izreka po ZVOP-2, v povezavi z 83. členom Splošne uredbe, ki omogoča izrek globe v znesku do 20.000.000 EUR oz. do 4 % skupnega svetovnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu. V zadevi pod številko...
Izrekanje glob zaposlenim

Izrekanje glob zaposlenim

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več bistveno enakih kršitev varstva osebnih podatkov s področja neupravičenih vpogledov.  V odločbi številka 0609-29/2024/9 je bilo kršitelju (zaposlenemu v organizaciji) očitano, da je z dodeljenim uporabniškim imenom...
Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno...