Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/2632 odgovoril na vprašanje ali je organizacija sindikatu dolžna sporočiti osebne podatke svojih zaposlenih, ki so člani sindikata. 203. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora...
Kršitev varstva osebnih podatkov

Kršitev varstva osebnih podatkov

Iz prakse Informacijskega pooblaščenca izhaja, da je v odločbi o prekršku številka 0603-68/2021/3 z dne 21. 12. 2021 obravnaval kršitev nezadostnega zavarovanja osebnih podatkov. Kršitelj je listine in druge nosilce osebnih podatkov, pri prenašanju izven prostorov...