Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

by | Apr 15, 2024 | Novice

Ministrstvo za javno upravo je, v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Računskim sodiščem Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve, pripravilo prenovljeni Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj. Ta na pregleden in uporabniku prijazen način predstavlja pravila, ki urejajo organizacijo in financiranje volilnih in referendumskih kampanj, vključno s predstavitvijo zakonskega okvira, relevantne sodne prakse ter povezavami do uporabnega dodatnega gradiva. Vodnik vsebuje primere dobrih in slabih praks in je namenjen predvsem organizatorjem volilnih kampanj kot pomoč pri vodenju kampanj na zakonit in pregleden način. 

Vodnik je dostopen tukaj.