Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

Ob drugi obletnici veljavnosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec izdal letno poročilo za leto 2019, v katerem je ugotovil, da se število prijav in pritožb v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznikov v zadnjih dveh letih povečuje....
Informacijski pooblaščenec izdal odločbo glede videonadzora

Informacijski pooblaščenec izdal odločbo glede videonadzora

Informacijski pooblaščenec je v svoji odločbi ponovno opozoril na problematiko nepravilnega izvajanja videonadzora. V obravnavanem primeru je pravna oseba izvajala videonadzor tako nad zunanjostjo, kot tudi nad notranjostjo svojih poslovnih prostorov. Notranje kamere...
Omogočanje dostopa do lastnih osebnih podatkov

Omogočanje dostopa do lastnih osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec opozarja na primere, ko organizacije ne ukrepajo na zahteve posameznikov za dostop do lasnih podatkov. Takšne zahteve ignorirajo ali neupravičeno zavrnejo. Skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko vsak posameznik...
Prenos osebnih podatkov v tretje države

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Uporaba raznih spletnih storitev mnogokrat terja prenos osebnih podatkov v tretje države. Pravila varstva osebnih podatkov za takšne prenose zahtevajo posebno pravno podlago, ki nudi zagotovilo posameznikom, da bo njihova pravica do varstva osebnih podatkov spoštovana...