Posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih otrok

Posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih otrok

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah, ki izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov (denimo pri opravičevanju izostankov in pri izrekanju vzgojnih ukrepov) ter ureja pravico staršev polnoletnih dijakov, da so seznanjeni s podatki o njihovem...