Prijava in zamenjava gesla

Po tem, ko vam vaš SkrbnikStranke omogoči dostop do portala, prejmete elektronsko sporočilo z navodili za nastavitev gesla. Geslo si morate ustvariti v roku 2 dni. Po tem si lahko geslo zamenajte na povezavi Pozavljeno geslo. Po prijavi v portal si desno zgoraj v...