Javno razkritje elektronskega naslova člana sveta zavoda

Javno razkritje elektronskega naslova člana sveta zavoda

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/2603 z dne 29.12.2021 pojasnil, da posamezniki, ki so člani sveta zavoda, v okviru svojega delovanja v zavodu, ne zastopajo lastnih interesov, ampak kot posamezniki opravljajo neko vrsto javno...
Šifriranje elektronske pošte

Šifriranje elektronske pošte

Občutljive osebne podatke (po Uredbi GDPR so to: podatki v zvezi z zdravjem posameznika, članstvom v sindikatu, spolna usmerjenost, rasno poreklo, politično mnenje, versko prepričanje, genetski in biometrični podatki), katere želimo poslati preko elektronske pošte, je...
Hramba elektronskih sporočil zaposlenih

Hramba elektronskih sporočil zaposlenih

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju opredelil do problematike varstva osebnih podatkov, ki nastanejo, ko delavec za namene izpolnjevanja svojih delovnih obveznosti uporablja elektronsko pošto. Uvodoma je potrebno pojasniti, da zbirko osebnih podatkov, ki...
Interno posredovanje elektronske pošte

Interno posredovanje elektronske pošte

V izogib nepooblaščenemu razkritju osebnih podatkov morate biti pazljivi tudi pri posredovanju elektronske pošte znotraj organizacije, med zaposlenimi. Velikokrat se zgodi, da elektronsko sporočilo, ki vsebuje osebne podatke pristane v elektronskem predalu...