Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Sprememba glede dopustnosti fotografiranja dogodka

Do uveljavitve ZVOP-2 je veljalo, da mora upravljavec, ki želi fotografirati udeležence svojega dogodka, razpolagati s privolitvijo posameznikov, oziroma je zato imel ustrezen zakoniti interes. Tretji odstavek 93. člena ZVOP-2 pa določa: “Za namene obveščanja javnosti...