Neposredno trženje preko navadne pošte

Neposredno trženje preko navadne pošte

ZVOP-1 je v 72. členu določal, da lahko upravljavec uporablja osebne podatke posameznikov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja...