Pošiljanje zdravstvene dokumentacije po elektronski pošti

Pošiljanje zdravstvene dokumentacije po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je z vidika varstva osebnih podatkov ustrezno, da se pacientu, ki po elektronski pošti zaprosi za elektronsko kopijo zdravstvene dokumentacije, ta dokumentacija posreduje po tej poti brez preverjanja...