Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) upravičen do neposrednega dostopa do osebnih podatkov zaposlenih zaradi zagotavljanja anonimnosti ali le do posrednega dostopa, torej na zahtevo. Kot...
Ustreznost obstoječih privolitev

Ustreznost obstoječih privolitev

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali morajo upravljavci na podlagi ZVOP-2 ponovno pridobiti privolitve strank. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da če so bile privolitve zbrane in usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov, novih...
Dopustnost vpogleda v posnetke videonadzora

Dopustnost vpogleda v posnetke videonadzora

Na upravljavca videonadzora se posamezniki pogosto obrnejo s prošnjo, naj jim ta izroči določen posnetek. Takšno zahtevo si zlahka predstavljamo v primeru, ko je posamezniku nastala škoda in upa, da mu bodo posnetki videonadzornega sistema pomagali pri razjasnitvi...
Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Obdelava osebnih podatkov za namene izvedbe projekta

Kot pogoj za financiranje projektov lahko plačnik od prejemnika financiranjazahteva predložitev osebnih podatkov udeležencev projekta npr. podpisane liste ter fotografije. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da mora upravljavec vedno najprej ustrezno določiti...