Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) upravičen do neposrednega dostopa do osebnih podatkov zaposlenih zaradi zagotavljanja anonimnosti ali le do posrednega dostopa, torej na zahtevo. Kot...