Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Sporočanje podatkov zaposlenih sindikatu

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/2632 odgovoril na vprašanje ali je organizacija sindikatu dolžna sporočiti osebne podatke svojih zaposlenih, ki so člani sindikata. 203. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora...