Sprememba pravilnika o dokumentaciji v vrtcih

Sprememba pravilnika o dokumentaciji v vrtcih

Pravilniku o dokumentaciji v vrtcih je bil dodan 4.a člen, ki pod dokumentacijo, ki jo vodi vrtec, dodaja tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Nov člen določa, da morajo pred vključitvijo otroka v vrtec starši predložiti potrdilo pediatra o...
Prenova privolitev staršev v vrtcu

Prenova privolitev staršev v vrtcu

S strani nekaterih vrtcev smo bili obveščeni, da so prejeli poziv Informacijskega pooblaščenca k preveritvi obrazcev s privolitvami staršev. Poziv med drugim zahteva, da »morajo  biti posamezni nameni za obdelavo osebnih podatkov otrok natančno opredeljeni in da se za...