Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno...
Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec...
Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

Ministrstvo za javno upravo je, v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Računskim sodiščem Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve, pripravilo prenovljeni Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj. Ta na...