Zagotovitev informacij javnega značaja

Zagotovitev informacij javnega značaja

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IU 178/2022-11 z dne 12. 1. 2024 pritrdilo odločbi Informacijskega pooblaščenca, da mora javni zavod RTV Slovenija prosilcu kot informacijo javnega značaja posredovati pogodbo med RTV Slovenija in Uradom Vlade RS za komuniciranje...
Pogoji za izrek upravne globe

Pogoji za izrek upravne globe

Sodišče EU je pojasnilo pogoje, pod katerimi lahko nacionalni nadzorni organi izrekajo upravne globe upravljavcem za kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Sodišče EU zlasti meni, da je za naložitev takšne globe potreben obstoj protipravnega ravnanja,...