Neposredno trženje preko navadne pošte

Neposredno trženje preko navadne pošte

ZVOP-1 je v 72. členu določal, da lahko upravljavec uporablja osebne podatke posameznikov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja...
Snemanje sej občinskega sveta

Snemanje sej občinskega sveta

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, pod katerimi pogoji je dopustno snemanje sej občinskega sveta.  Za zakonito snemanje sej občinskega sveta je, ob zagotovitvi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika, treba...
Svetovalec ZVOP-2

Svetovalec ZVOP-2

Z veseljem sporočamo, da smo ob sprejemu novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) razvili hitro in celovito rešitev za skladnost. Naša programska rešitev, imenovana Svetovalec ZVOP-2, vam omogoča dostop do redno posodobljenih vzorcev dokumentov, jasnih pisnih...
Posredovanje gesel delodajalcu

Posredovanje gesel delodajalcu

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali lahko delodajalec od delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, zahteva, da mu ta pred odhodom preda gesla za aplikacije, ki se nanašajo na osebno ime odhajajočega delavca. Informacijski...