Pogoji za izrek upravne globe

Pogoji za izrek upravne globe

Sodišče EU je pojasnilo pogoje, pod katerimi lahko nacionalni nadzorni organi izrekajo upravne globe upravljavcem za kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Sodišče EU zlasti meni, da je za naložitev takšne globe potreben obstoj protipravnega ravnanja,...
Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Dostop do osebnih podatkov s strani zaupnika

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) upravičen do neposrednega dostopa do osebnih podatkov zaposlenih zaradi zagotavljanja anonimnosti ali le do posrednega dostopa, torej na zahtevo. Kot...
Posodobljene Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

Posodobljene Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

Informacijski pooblaščenec je posodobil Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb ob upoštevanju določb ZVOP-2 in Splošne uredbe. Posodobitev se nanaša predvsem na posredovanje podatkov in izvajanje videonadzora v večstanovanjskih stavbah.  Smernice podajajo...