Kršitve varstva osebnih podatkov

Kršitve varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je obravnaval kršitev varstva osebnih podatkov številka 0603-50/2023/3, v kateri je bilo kršeno temeljno načelo celovitosti in zaupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, saj je bila zdravstvena in arhivska dokumentacija hranjena na...
Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo

Evropski odbor za varstvo podatkov je izbral temo letošnje usklajene akcije sodelovanja 2024 in sicer pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov. Namen akcije je oceniti, kako organizacije pravico izvajajo in katera področja pri tem zahtevajo dodatno pozornost. ...
Raba slepih kamer

Raba slepih kamer

V zvezi z uporabo videonadzornega sistema se pogosto pojavlja vprašanje t. i. slepih kamer, ki dejansko ne omogočajo snemanja ali avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pa lahko kljub temu vplivajo na počutje in percepcijo posameznikov.  Informacijski...