Izrekanje glob zaposlenim

Izrekanje glob zaposlenim

Informacijski pooblaščenec je obravnaval več bistveno enakih kršitev varstva osebnih podatkov s področja neupravičenih vpogledov.  V odločbi številka 0609-29/2024/9 je bilo kršitelju (zaposlenemu v organizaciji) očitano, da je z dodeljenim uporabniškim imenom...
Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Snemanje uradnih oseb s strani posameznikov

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali je dopustno, da posameznik snema uradno osebo v upravnem območju ter posnetek z namenom zaničevanja objavi na socialnih omrežjih. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da se posameznik, ki javno...
Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da je vsak upravljavec dolžan pred samo obdelavo posameznike seznaniti z informacijami glede obdelave njihovih osebnih podatkov, med drugim tudi glede namena obdelave ter obdobja hrambe podatkov. Način na katerega bo upravljavec...